МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД

Орган за сертифициране на биологични продукти

Slide #1 image

Сертифициране на растениевъдство

Сертифициране на био ферми

Slide #3 image

Сертифициране на пчелини

Сертифициране на пчелини в цяла България

NextPrev

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД

Сертифициращата организация МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД извършва независим контрол и сертификация за биологично производство съгласно изискванията на :

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД работи с добре обучен и високо квалифициран персонал  в областта на биологичното производство
МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД гарантира пълното запазване на търговската тайна на своите клиенти

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД  предлага независим контрол и сертификация на :